Reasoning from ontologies
Abdelmoutia Telli 13-05-2018
Parallel SAT solving
Nicolas Szczepanski 12-12-2017